Mediante el presente, se adjunta documento elaborado por la Dirección de Actividad Física y Deporte como ayuda para responder a preguntas sobre la práctica de la actividad física y el deporte y su adecuación a las medidas COVID 19. Honekin batera bidaltzen dizuegu Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaritzak egindako dokumentua erantsi dugu, jarduera fisikoaren eta kirolaren praktikari eta horiek COVID19 neurrietara duten egokitasunari buruzko galderei erantzuteko laguntza gisa.