Bizkaiko Foru Aldundiaren 143/2019 FORU DEKRETUA, irailaren 17koa. Honen bidez, 2019ko irailaren 11tik 2020ko irailaren 10era bitartean kirol prestakuntza gainditu duten kirol teknikarientzat Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailak ematen dituen beken oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. (lotura)


DECRETO FORAL 143/2019, de 17 de septiembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de becas destinadas a la formación de técnicas y técnicos de deporte que hayan superado la formación deportiva entre el 11 de septiembre de 2019 y el 10 de septiembre 2020. (enlace)

BAO / BOB (2019/09/30)